Giclée print

Giclée prints trykket på papir av høyeste kvalitet for å ivareta farger og garantere lysekthet. Printet på 12-fargers storformat bleckprinter med lysekte blekk. Alle prints er nummerert i begrenset opplag, signert, tittelert og nummerert for hånd.

//

Gallery quality Giclée print on a matt, beautiful Hahnemühle art paper (acid free) with archival ink. The prints are signed and numbered by hand.

Kunsttrykk

Limited edition artprints by Anna Bülow.

Printed on 240 gram matt, high quality paper. All prints are printed in Norway and signed by Anna, with love.